<
toekenningen

Regeling Vormgeving → Onderzoek

Social Matter, Social Design

Valiz

€ 7.500

Uitgever Valiz werkt samen met onderzoekers Michael Kaethler en Jan Boelen aan de publicatie 'Social Matter, Social Design'. Ter voorbereiding op de publicatie vragen zij een startsubsidie aan om vooronderzoek te doen waarin zij niet op zoek gaan naar de ultieme definitie van het begrip Social Design, maar kritisch kijken naar de samenhang tussen het sociale en het materiële. Het vooronderzoek is tweeledig, het betreft een deel literatuuronderzoek en een deel gesprekken en interviews. Zo gaan de onderzoekers Michael Kaethler en Jan Boelen diverse prikkelende uitgangspunten formuleren, die ze aan ontwerpers, filosofen, architecten, antropologen en andere professionals voorleggen. Daarmee beogen zij relevante, urgente en noodzakelijke vragen en uitgangspunten te formuleren voor een toekomstige publicatie waarin social design scherpe gepositioneerd kan worden. De verschillende stappen van het onderzoek worden gedocumenteerd met foto's en scans die de inhoud van het boek zullen voeden. Het inhoudelijke plan voor het boek zal klaar zijn in mei 2020.

website

www.valiz.nl