<
toekenningen

Regeling Vierjarige Instellingssubsidie Creatieve Industrie

Sonic Acts 2021-2024

€ 2.200.000

Onder voorwaarde toegekend, € 550.000 per jaar gedurende vier jaar

Sonic Acts is een interdisciplinaire instelling voor makers en publiek, geworteld in digitale cultuur, en werkzaam in de cross-over tussen kunst, wetenschap en technologie. Het werkveld van Sonic Acts beslaat de elektronische en digitale kunst en omvat de podiumkunsten, vooruitstrevende hedendaagse beeldende kunst, avant-gardefilm en innovatieve nieuwe media.

Sonic Acts is opgericht in 1994 om een podium te bieden aan nieuwe ontwikkelingen in de elektronische muziek en interdisciplinaire kunst. De organisatie heeft de meeste bekendheid verworven met het tweejaarlijkse festival in Amsterdam. In het afgelopen decennium is het zwaartepunt naast het festival in de activiteiten komen te liggen op talentontwikkeling, het ontwikkelen en produceren van nieuwe kunstwerken en programma's, internationale projecten en coproducties. Sonic Acts ziet het als haar missie om nieuwe kunst te ontwikkelen en nieuw publiek te bereiken. Waar vroeger de nadruk lag op de artistieke mogelijkheden van techniek, heeft Sonic Acts zich de afgelopen jaren gericht op het stellen van vragen over hoe technologie de mens, de maatschappij en de wereld fundamenteel verandert. Sonic Acts is ontstaan uit de samenwerking tussen makers en organisaties, en samenwerken is nog altijd de modus operandi. Sonic Acts heeft geen eigen gebouw en werkt daarom voor al haar ontwikkel- en presentatie-activiteiten samen met lokale, regionale, landelijke en internationale instellingen op het gebied van cultuur, wetenschap en educatie. Zowel met grote presentatie-instellingen en podia, alsook met labs en broedplaatsen.

In de komende periode wil Sonic Acts de complexiteit van de problematiek rondom klimaatverandering, het Antropoceen en de crisis van het globalisme concreter dan voorheen benaderen, namelijk vanuit de invalshoek van vervuiling. Met het thema vervuiling bouwt Sonic Acts voort op haar artistieke onderzoek van de afgelopen jaren. Vervuiling is een concreet en tastbaar thema dat in al haar facetten en verschijningsvormen een onderbelicht perspectief biedt op de huidige wereld. Het is niet alleen een materieel probleem, het heeft een grote invloed op de gesteldheid van alles wat leeft, en het kent niet alleen chemische en ecologische aspecten maar ook financiële, juridische, politieke en culturele. Daarnaast zijn de maatschappelijke ontwikkelingen die de samenleving steeds sterker in de richting van uniformiteit en homogeniteit dwingen reden om de ontwikkelingen in de 'extreme periferie' te belichten. Sonic Acts onderzoekt de buitengebieden van de kunst en creatieve industrie, de vrijplaatsen waar nieuwe visies, nieuwe emoties en nieuwe ervaringen vorm krijgen.

website