<
toekenningen

Regeling 1- en 2-jarig Activiteitenprogramma → 2-jarig Activiteitenprogramma 2021–2022

Sorry accepted! Towards reconstructing shared reality

Stichting SETUP

€ 316.000

SETUP is een in Utrecht gevestigd medialab en kennisplatform voor een technologie-kritische samenleving. De focus van de organisatie ligt niet alleen op het tonen en bevragen van nieuwe technologie, maar ook op het laten horen van een ethisch tegengeluid. Hierbij betrekt ze een breed publiek, van bestuurders tot opiniemakers en scholieren. Ze biedt hen vocabulaire om mee te doen aan het debat over de gevolgen van digitalisering en technologie. Hiernaast toont ze het belang van ontwerpkracht binnen dit debat.

SETUP's missie is het creëren van een technologie-kritische samenleving. Ooit leidt dat tot nieuwe hardware, platformen en machtsstructuren. Maar het begint bij een kritische maatschappij om al die systemen heen. Kunstenaars hebben hierin een belangrijke rol: het verbeelden, agenderen, bieden van een breder perspectief en het stellen van kritische vragen. Niet alleen als spiegel, maar ook als breekijzer. SETUP wil een breed publiek het vocabulaire bieden om een eigen mening te vormen over de rol van technologie in de samenleving. SETUP stelt dat dit vermogen om creatief en kritisch te denken en handelen niets te maken heeft met opleidingsniveau, politieke kleur of culturele achtergrond, maar met het kunnen aannemen van een open en nieuwsgierige houding. In 2021 bouwt het platform door op het 2020-thema 'Sorry'. SETUP heeft gekeken hoe verantwoordelijkheid nemen eruitziet, maar er mist in dit thema nog een volgende stap: het ritueel van vergeven. In 2021 wil het deze thema's toevoegen aan het publieke debat. Met de lessen van vergevingsfilosofie kijkt SETUP in 2022 vervolgens naar de wederopbouw van een gedeelde werkelijkheid. De corona-periode werd veelvuldig aangeduid als momentum voor grote veranderingen. SETUP verwacht daarom dat wederopbouw een onderdeel zal zijn van de 'zeitgeist' anno 2022. Big tech lijkt ogenschijnlijk ongeschonden uit die drang naar verandering te komen. De omzet van deze bedrijven groeide in deze periode juist naar recordhoogte. Tegelijkertijd heeft technologie een monopolie gekregen op onze werkelijkheidsproductie. Huidige wereldwijde polarisatie, populisme, demonstraties en rellen zijn een 1-op-1 gevolg van de polariserende werking van algoritmes. Het is niet de vraag of technologie wel of niet een onderdeel is van werkelijkheidsproductie, maar hoe we dit op een menswaardige manier gaan vormgeven. Deze onderzoeken worden gebundeld in één overkoepelend plan, met artistiek ontwerpend onderzoek, presentaties en ontwerptrajecten binnen maatschappelijke organisaties.

website