<
toekenningen

Deelregeling Vormgeving → Publicatie

Speculative Facts

Karoline Swiezynski

€ 12.796

'Speculative Facts' is een publicatie van The Department of Speculative Facts, opgericht door Karoline Swiezynski, Lietje Bauwens en Quenton Miller als een collectief onderzoek naar en reflectie op de relatie tussen feit en fictie, speculatie en realiteit. Met de publicatie willen zij een serie experimenten doen omtrent de potentiele voordelen en gevaren van het uitrekken van wat een feit is. Het project is drieledig. De eerste fase is reeds gestart met een opdracht aan professionele fact checkers van de New York Times voor een serie briefuitwisselingen. Vervolgens worden die brieven gebruikt door (performance) kunstenaars, zoals Michael Portnoy, Nicoline van Harskamp en Mette Edvardsen, om gesprekken te herschrijven, her-uitvoeren en her-ontwerpen. Elke interventie krijgt in de publicatie een eigen ontwerp, dat tegelijkertijd de vorm voor kennisproductie bevraagt. Daarnaast wordt een aantal essays over het thema speculatie opgenomen van schrijvers Zeynep Tufekci, Kate Briggs, Tristan Garcia and Angie Keefer. Met de publicatie beogen de initiatiefnemers een gelaagde inzage te bieden in het ontwerpen van taal als een drager van waarheid en betekenis. De publicatie wordt in samenwerking met Onomatopee uitgegeven en gelanceerd halverwege 2019.

website

looklooklook.org