<
toekenningen

Spiegel Stem

Monobanda

Monobanda wil met het project Spiegel Stem een veilige en uitnodigende plek ontwikkelen voor kinderen met een verstandelijke beperking. De aanvrager stelt dat gevoelens van agressie en onrust bij kinderen met een verstandelijke beperking een grote rol spelen op het welbevinden van de kinderen en hun naasten. Met als doel om deze kinderen te ondersteunen om beter met gevoelens van agressie of onrust om te gaan, wil Monobanda een plek ontwikkelen waar deze gevoelens door de kinderen zelf lichamelijk kunnen worden vertaald naar beelden. Het ontwerpend onderzoek betreft een iteratief proces gericht op het ontwikkelen van deze plek en vindt plaats in co-creatie met kinderen. Ook docenten en groepsbegeleiders worden betrokken. In acht stappen zal samen met alle projectbetrokkenen worden toegewerkt naar een werkend prototype van een installatie. Doel van het project is om kinderen daarmee een instrument te kunnen bieden waarmee zij spelenderwijs de regie over hun eigen gevoelens kunnen vergroten. In de uitvoering van het onderzoek werkt Monobanda samen met zorgorganisatie Pluryn, de Kingmaschool, Stichting STEIM en de Radboud Universiteit.

website

monobanda.eu