<
toekenningen

Spiegel Stem

Monobanda

Monobanda wil met het project 'Spiegel Stem' een veilige en uitnodigende plek ontwikkelen voor kinderen met een verstandelijke beperking. De aanvrager stelt dat gevoelens van agressie en onrust bij kinderen met een verstandelijke beperking een grote rol spelen op het welbevinden van de kinderen en hun naasten. Met als doel om deze kinderen te ondersteunen in het omgaan met gevoelens van agressie of onrust, wil Monobanda een plek ontwikkelen waar deze gevoelens door de kinderen zelf lichamelijk kunnen worden vertaald naar beelden. In de eerste fase heeft het team in co-creatieve ontwerpsessies met alle partners de behoefte van de doelgroep en de zorgpartners in beeld gebracht, een aantal doelen geformuleerd en een concept uitgewerkt. In de tweede fase wordt het prototype op de locatie van de Kingmaschool (Speciaal Basisonderwijs) en Pluryn (ontwikkelingsgerichte en therapeutische dagbesteding) ontwikkeld. Met inzet van spel onderzoekt het team samen met de doelgroep de werkbaarheid van de interactieve installatie. Doel van het project is om kinderen daarmee een instrument te kunnen bieden waarmee zij op een speelse manier de regie over hun eigen gevoelens kunnen vergroten. In de uitvoering van het onderzoek werkt Monobanda samen met zorgorganisatie Pluryn, de Kingmaschool, Stichting STEIM en de Radboud Universiteit.

Dit project wordt ondersteund binnen de Open Oproep Chronisch Gezond, een gezamenlijk initiatief van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het Agis Innovatiefonds. Het project is in de eerste fase met € 40.000 ondersteund en in de tweede fase met € 80.000. Beide fondsen stellen ieder de helft beschikbaar.

website

monobanda.eu