<
toekenningen

Spijkerlab 2018

Bewonersplatform Spijkerkwartier Arnhem

€ 20.000

Naar aanleiding van het programma 'van wijk weten' van de gemeente Arnhem is in 2016 in het Spijkerkwartier een bewonersplatform opgericht. Het platform heeft een visiedocument opgesteld, gericht op het bevorderen van de sociale cohesie in de wijk, het verbinden van de lokale en regionale economie en het initiëren van wisselwerking tussen lokale ondernemers en bewoners. Bewonersplatform Spijkerkwartier heeft zich tot doel gesteld in afstemming met de gemeente aan de hand van twee pilotprojecten de ruimtelijke opgaven uit het visiedocument integraal aan te pakken en een ontwerpvoorstel te doen voor de openbare ruimte in de wijk. De gestelde opgaven zijn: waterbeheersing; klimaatbeheersing; onderhoud; wijkeconomie; identiteit; stadsecologie voor openbare en private ruimte. De stadslab beoogt naast het ontwerp voor de pilotlocaties ook ideeën aan te dragen voor het financieren van de plannen. Eerder is er door het lab een nieuwe parkeerplan geschreven waarin meer betaald parkeren wordt gecreëerd met het doel om zelf over een deel van deze meeropbrengsten te kunnen beschikken. Dit plan is door de gemeenteraad aangenomen en zal in 2018 worden uitgevoerd.

website

www.mijnspijkerkwartier.nl