<
toekenningen

Deelregeling Architectuur → Publicatie

Spots in Shots: Narrating the Built Environment in Short Films

nai010 uitgevers

€ 39.938

De publicatie Spots in Shots onderzoekt korte films waarin architectuur en stedenbouw centraal staan. Auteur Melanie van der Hoorn heeft 40 relatief onbekende films uit de afgelopen 25 jaar uitvoerig gedocumenteerd en de makers geïnterviewd. De films zijn onderverdeeld in drie categorieën. In 'Meeslepende verbeelding' staan films die het materiele als uitgangspunt nemen voor een imaginair verhaal centraal. 'De werkelijkheid uitgedaagd' behandelt films die in de eerste plaats reflecteren op een project of stadsdeel. Door meerdere gelijkwaardige maar verschillende verhalen te vertellen dwingen deze films tot nadenken. De derde categorie behandelt films die willen overtuigen. De film wordt ingezet om een gebouw of project te promoten. Verder bevat de publicatie een inleiding en een canon van de korte architectuurfilm van de jaren '20 tot de jaren '90. Nai010 uitgevers is betrokken als uitgever. Met de publicatie wil zij de discussie over het gebruik van film binnen de architectuur stimuleren. Eerder publiceerde de auteur een omvangrijke studie naar de relatie tussen strips en architectuur.

website

www.nai010.com