<
toekenningen

Regeling Architectuur → Documentaire

Stad vol Energie

Rijnmond

€ 45.000

'Stad vol Energie' is een tv-serie over de ruimtelijke gevolgen van de energietransitie voor Rotterdam. De aanpassingen die de overgang van fossiele naar 'schone' energie met zich meebrengt hebben grote gevolgen voor het functioneren en het uiterlijk van de stad. Wat betekent dit voor onze directe leefomgeving? Hoe gaan die aanpassingen eruitzien? Tot welke andere ruimtelijke vraagstukken leiden ze? Welke kansen bieden ze om de toekomstige stad efficiënt, leefbaar, gezellig en mooi te houden? De tv-serie en parallelle programmering brengen de stad van de toekomst in beeld aan de hand van ontwikkelingen die nu al plaatsvinden, maar vooral aan de hand van inspirerende ideeën en toekomstvisies. Een voorhoede van stadsmakers is nu al aan het experimenteren en mengt zich enthousiast in de discussie over de toekomst van de stad. Zij komen aan het woord om hun visie hierop te geven, maar het zijn vervolgens architecten, stedenbouwkundigen en ruimtelijk ontwerpers die de kijker visueel meenemen naar de stad van 2050. Zij hebben de belangrijke taak om de energietransitie op een aanvaardbare manier in onze dagelijkse leefomgeving in te passen. Ontwerpkracht speelt daarbij een cruciale rol om uitdagingen inzichtelijk te maken en oplossingsrichtingen te verbeelden. Om dit naar een breed, grotendeels nieuw publiek te brengen, is een samenwerking aangegaan tussen Rijnmond, AIR en Vereniging Deltametropool. In elke aflevering zullen ontwerpers een prominente plek krijgen.

website

www.rijnmond.nl