<
toekenningen

Deelregeling Architectuur → Programma

Stad voor morgen - Architecture lectures

Architectuurcentrum Aorta

€ 23.000

Met het project Architecture Lectures: Stad voor Morgen agendeert Architectuurcentrum AORTA de rol van ontwerp bij de verduurzaming van de hedendaagse stad, met een focus op thuisbasis Utrecht. Het programma bestaat uit een serie van zes thematische lezingen, die in de loop van 2018 plaatsvinden bij TivoliVredenburg. Elke lezing behandelt een andere ruimtelijke en maatschappelijke uitdaging. Voorbeelden zijn Let's dense, over verdichting en innovatieve woonvormen; Zero waste, over het sluiten van kringlopen in de bouwwereld; en Who Owns the City?, over informatietechnologie in het publieke domein. De lezingen verlopen volgens een vast format. Drie ontwerpers, vooral architecten, presenteren hoe ze in hun werk oplossingen zoeken voor het uitgelichte thema. Tussen de presentaties door gaat moderator Daniëlle Arets in gesprek met het aanwezige publiek, genodigde ontwerpers, wetenschappers, experts en relevante stakeholders, zoals beleidsmakers en projectontwikkelaar. Op de website van zowel DUIC als AORTA verschijnt een dossier waarop verdiepende artikelen en verslagen van alle programma's worden gedeeld. AORTA betrekt redacteuren Martine Bakker en Mark Hendriks (o.a. van De Blauwe Kamer) bij de verslaglegging. Aan het eind van de reeks worden de verslagen gebundeld in een online publicatie.