<
toekenningen

Deelregeling Architectuur → Programma

STADatelier - Ontwerpen aan verbinding

Platform STAD

€ 13.470

Den Haag is de meest gesegregeerde stad van Nederland. De huidige groei van de stad biedt niet alleen een kans, maar ook echt een noodzaak om met slim beleid en goed ontwerp meer verbindingen tussen wijken en mensen te creëren. Om de (ruimtelijke) tweedeling in de stad te verminderen wil Platform STAD voor twee locaties in Den Haag concrete ontwerpoplossingen voor verbinding genereren; namelijk tussen het Zuiderpark en Den Haag Zuid-West, en tussen de Schilderswijk en het centrum. Hiervoor worden tijdens een Ontwerpmanifestatie nieuwe ideeën uitgewerkt. De Ontwerpmanifestatie wordt voorafgegaan door een analyse van de locaties en wordt voorbereid in afstemming met de gemeente. Om de kans op realisatie van de ontwerpoplossingen te optimaliseren worden de resultaten besproken in een publiek STADgesprek en in een besloten expertmeeting met de afdeling DSO van de gemeente. Daarnaast worden de uitkomsten als PDF verspreid via eigen, regionale en vak-media. In Den Haag vervult Platform STAD sinds 2015 de rol van architectuurcentrum. Als onafhankelijke stichting heeft het een intermediaire rol tussen professionals, beleidsmakers, politiek en andere stakeholders en stimuleert het nieuwe vormen van samenwerking.

website

www.platformstad.nl