<
toekenningen

Deelregeling Architectuur → Onderzoek

STADonderzoek - Botsingskansen: samen leven in stadsstraten

Platform STAD

€ 14.440

Het STADonderzoek 'Botsingskansen: samen leven in stadsstraten' benadert de ruimtelijke segregatie van Den Haag vanuit een andere invalshoek. Platform STAD ziet dat lange lijnen zoals de Laan van Meerdervoort kenmerkend zijn voor Den Haag als gridstad en constateert dat deze veelal parallel lopen aan de kust en daarmee vooral wijken verbinden die in sociaaleconomisch opzicht vergelijkbaar zijn. Platform STAD gaat op zoek naar straten en routes die juist uiteenlopende buurten doorkruisen, en die kunnen fungeren als stadsstraten waar bevolkingsgroepen met verschillende sociaaleconomische achtergronden met elkaar 'botsen' en in contact komen. Het STADonderzoek bestaat uit een inventarisatie van verbindende routes, een verdiepende analyse en vervolgens onderzoek naar ontwerpvoorstellen die het functioneren van de routes transformeren. Het STADonderzoek wordt afgesloten met een publiek STADgesprek en gedurende het project worden reflecties en resultaten gepubliceerd. Met het STADonderzoek wil Platform STAD ontwerpideeën genereren voor het verbinden van buurten in de sterk gesegregeerde stad, ontwerpers een prominentere rol geven in het debat over de stedelijke opgaven van de stad en de kwaliteit en ontwikkeling van het hedendaagse stedenbouw bevorderen.

website

www.platformstad.nl