<
toekenningen

Stadsinitiatief Rotsoord

Stadsinitiatief Utrecht

€ 25.000

Het Stadsinitiatief Utrecht is een stadsbreed bottom-up initiatief van de Utrechtse Ruimtemakers, met het doel om een nieuwe manier van stadmaken te bewerkstelligen. Het Stadsinitiatief is onder andere in het voormalige industriegebied Rotsoord van start gegaan. Verschillende pioniers hebben in de afgelopen jaren intensief in Rotsoord gewerkt om het gebied aantrekkelijker te maken. Met de aangetrokken vastgoedmarkt lijken woningbouwprojecten met commerciële functies echter weer de overhand te krijgen, en komt de ruimte voor pioniers en maatschappelijke functies onder druk staan. Om de invloed en eigenaarschap van de pioniers te vergroten brengt het Stadsinitiatief in 2018 diverse partijen in het gebied in een coöperatieve setting samen. Door maatschappelijke partijen steviger te verbinden kan de maatschappelijke waarde van bottom-up initiatieven beter inzichtelijk worden gemaakt. Het stadslab wil samen met hen aan een breed gedragen manifest schrijven waaraan bewoners, ondernemers, eigenaren, gebruikers en ook de gemeente zich verbinden. Om input te halen voor dit manifest organiseert het stadslab een aantal activiteiten waaronder een festival en een mobiele huiskamer.

website

utrechtseruimtemakers.nl