<
toekenningen

Stadslab Buiksloterham: Cirkels in de Wijk

stichting Stadslab Buiksloterham

€ 25.000

De transformatie van het Amsterdamse industriegebied Buiksloterham naar een woon- en werkwijk is volop gaande. Deze gebiedsontwikkeling wordt gekenmerkt door een open bestemmingsplan, veel mogelijkheden voor zelfbouw, een coöperatief proces en ruimte voor experiment. Op dit moment wordt in Buiksloterham volop geëxperimenteerd op het gebied van hernieuwbare energie en gesloten kringlopen van bijvoorbeeld voeding en materialen. Het stadslab Buiksloterham heeft in de afgelopen periode de rol van aanjager ingevuld om partijen aan te zetten tot actie en om projecten te starten. Voor de komende periode heeft het stadslab samen met de kernpartners Gemeente Amsterdam, Waternet, Alliander DGO en een aantal woningcorporaties zich tot doel gesteld om een gezamenlijke agenda op te stellen en daarmee tot grensverleggende voorbeelden te komen. Daarbij staan actieve participatie van huidige en toekomstige bewoners en bedrijven centraal. Begin 2018 hebben de kernpartners een aantal innovatieprojecten gepresenteerd. Hiertoe is een canvas ontwikkeld waarmee de projecten inzichtelijk gemaakt kunnen worden. Deze wordt later aangevuld met initiatieven uit de wijk. Om input te krijgen voor nieuwe initiatieven organiseert het stadslab een serie thematische bijeenkomsten. Ook worden onder andere een aantal Meet up's gehouden om de opgedane kennis te delen.

website

www.buiksloterham.nl