<
toekenningen

Stadslab Communitiy Land Trust Bijlmer

And The People en de Publieke Versnellers

€ 23.700

Nu de economische crisis voorbij is, neemt de druk op de woningmarkt weer toe. Voor mensen met een laag en middeninkomen, is een eigen woning in Amsterdam onbetaalbaar en een houdbaar alternatief bestaat niet. Om de segregatie in Amsterdam tegen te gaan en inclusieve stadsvernieuwing en betaalbare woningen tegelijk te laten ontstaan past het Stadslab Communitiy Land Trust Bijlmer de principe van de zogenaamde Community Land Trust (CLT) in de H-Buurt in de Bijlmer toe. CLT, waarmee al in België mee geëxperimenteerd wordt, is een systeem dat individuele eigendomsrechten combineert met collectieve landeigendom. De H-Buurt in de Bijlmer is een van de ontwikkel buurten in Amsterdam, waarin zowel de gemeente als woningbouwcorporaties de aankomende jaren extra zullen investeren. Daarom wil het stadslab de principe van CLT in deze buurt toepassen, bouwen aan gezamenlijke draagkracht en toewerken naar een breed gedragen sociale businesscase. Om constant te monitoren, te reflecteren en de opgebouwde kennis te delen maakt het lab een korte film van het proces.

website

cltbijlmer.nl