<
toekenningen

Stadslab Heerlen

Stichting Neimed

€ 25.000

Stadslab Heerlen is een experimenteerplek voor nieuwe manieren van governance en stadsontwikkeling. Het stadslab werkt aan de transformatie van het centrum van Heerlen door ruimte te bieden aan participatie en initiatieven uit de samenleving. De focus va nulln het stadlab ligt op het betrekken van jongeren, en het bevorderen van sociaal cultureel ondernemerschap en talentontwikkeling. Met betrekking tot ruimtelijk beleid experimenteert het stadslab met de zogenaamde Gebrookerbos methode; een ontwikkelmethodiek waarin burgers actief en op eigen initiatief naar manieren zoeken om bestaande gebieden in hun leefomgeving te transformeren. De initiatieven worden door een Brooker gefaciliteerd. De Brooker verbindt en activeert bewoners en ondernemers die zich betrokken voelen bij de initiatief en zelf aan de slag willen gaan. Tot slot richt het stadslab een stadslab academie op om de opgedane kennis breder te delen. Opleidingen zoals Maastricht Academy of Media Design en Technology (MAMDT) en Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU) zijn ook als partner bij het Stadslab betrokken.`
Actualiteiten in Heerlen

  • Actualiteiten in Heerlen
    We vroegen vlogger Jip Heijmerink van My Daily Shot of Culture verslag te doen van een bijeenkomst in Heerlen. Bekijk hieronder de vlog: