<
toekenningen

Stadslab Hoogkwartier

Marco Stout/ MVRDV, 2018

€ 25.000

Het Hoogkwartier is onderdeel van de oostelijke binnenstad van Rotterdam en door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in 2013 uitgeroepen tot wederopbouwgebied van nationaal belang. Zeven jaar geleden kenmerkte het gebied zich door leegstand, gesloten plinten en een schrale openbare ruimte. In 2010 nam Marco Stout het initiatief om de buurt te activeren door bestaande en nieuwe netwerken te verbinden vanuit de intrinsieke kwaliteiten van de buurt. Na 7 jaar experimenteren en tijdelijke/lichte ingrepen is de buurt op een keerpunt gekomen in haar ontwikkeling. Stadslab Hoogkwartier stelt zichzelf ten doel de volgende fase van de ontwikkeling van de buurt vorm te geven; van de tijdelijke grepen naar een permanente waarde. Stadslab Hoogkwartier doet dit door het in kaart brengen van alle initiatieven, kansen en uitdagingen in het Hoogkwartier en door het opleveren van een in co-creatie met betrokken spelers uit het gebied een breed gedragen ontwikkelvisie voor de korte en lange termijn, waarin de ruimtelijke-, sociaal-economisch-, programmatische-, duurzaamheids- en ontwikkelvisie verenigd zijn. Het project zal bestaan uit een overkoepelende visie opgedeeld in verschillende deelprojecten die met behulp van Fakton worden uitgewerkt tot werkelijke (financiële) businesscases. Op deze manier wil Stadslab Hoogkwartier de strategie voor co-creatief stadmaken verder ontwikkelen, en – anders dan experimenten en het reageren op de concrete lokale vraagstukken – juist een permanente waarde-ontwikkeling realiseren en beantwoorden aan breed gevoelde urgenties.

website

www.hoogkwartier.nl