<
toekenningen

STADSLAB LOVI COOL-ZUID

STADSLAB COOL-ZUID

€ 25.000

In 2016 is stadslab Baankwartier in Rotterdam opgericht naar aanleiding van nieuwe marktontwikkelingen in het Baankwartier en de plannen voor meerdere woontorens die een grote impact op de wijk zouden hebben. In 2017 heeft het stadslab haar focus verbreed tot de wijk Cool-Zuid, waar Baankwartier een onderdeel van is om het Baankwartier en Cool-Zuid zowel sociaal als fysiek te verbinden. Nu in 2018 de daadwerkelijke hoogbouw van de woontorens begint, wil het stadslab verder professionaliseren en samen met bewoners, ontwikkelaars en de gemeente Rotterdam aan de slag gaan om een kwaliteitsslag in de wijk te realiseren. Hiertoe formuleert het lab in een aantal bijeenkomsten samen met alle betrokken partijen een Lokale Omgevingsvisie (LOVI), waarin ze de abstracte uitgangspunten van de nationale omgevingsvisie vertalen naar een breed gedragen lokale toepassing.

website

www.cool-zuid.nl