<
toekenningen

Stadslab Maashaven

Vitibuck Architects

€ 25.000

Het stadslab Maashaven is ontstaan vanuit de behoefte van ondernemers en initiatiefnemers aan de Maashaven Zuidzijde om de publieke ruimte langs de kade aan te pakken. Aanleiding daarvoor was het gebrek aan kwalitatieve en recreatieve buitenruimte in de wijken rondom het gebied. Voor de lange termijn heeft het stadslab haar doelstelling inmiddels verbreed tot de ontwikkeling van een duurzame en inclusieve visie voor het gebied. Hiertoe heeft het stadslab een Maatschappelijk Programma van Eisen opgesteld, dat verder uitgewerkt en aangevuld zal worden met wensen en ideeën van de bewoners, scholen, ondernemers en initiatiefnemers uit de wijk. Om zichtbaarheid te geven aan de verhalen, geschiedenis en betekenis van het gebied, organiseert het lab een aantal activiteiten samen met stakeholders in het gebied en de gemeente Rotterdam, zoals theatervoorstellingen met verhalen van de bewoners van de Maassilo, een tentoonstelling over de historie van de elevatoren in de Maashaven, een lesprogramma voor scholieren en een cultuurprogramma in combinatie met een aantal ruimtelijke interventies nabij metrostation Maashaven.

website

www.vitibuck.nl