<
toekenningen

Stadslogistiek op maat, een nieuw ruimtelijk instrumentarium

Field Factors

Field Factors constateert dat door de opkomst van e-commerce en digitale productie de distributie van goederen in de stad radicaal aan het veranderen is. Aankopen worden steeds vaker buiten reguliere openingstijden of online gedaan en distributie vindt steeds fijnmaziger en in de avonduren plaats. Een groot aantal producten worden door de 3D printer geproduceerd en worden door fijnmazige koeriersdiensten direct geleverd. In de logistieke keten van producent tot consument vinden veranderingen plaats die van invloed zijn op het gebruik en de morfologie van de stedelijke infrastructuur. Samen met APPM Management Consultants, ICT bedrijf EsperantoXL en de lectoraten Online Ondernemen en City Logistics van de Hogeschool van Amsterdam onderzoekt Field Factors de consequenties van het veranderend consumentengedrag, digitale productie, het ruimtegebruik, de morfologie en de leefbaarheid in de stad. Het team werkt aan slimme oplossingen, waarmee in de stadslogistiek op deze trends kan worden ingespeeld om een autovrije binnenstad te realiseren. Daarbij richt het team zich op de binnenstad van Amsterdam. Het ontwerpend onderzoek resulteert in een visueel schetsboek, waarin integrale concepten, systeemoplossingen en scenario's voor een fijnmazige stadsdistributie overzichtelijk worden gepresenteerd om de transitie naar een autovrije stad te stimuleren.