<
toekenningen

Deelregeling Architectuur → Programma

Stadsregio van morgen

Architectuurcentrum Aorta

€ 24.000

Utrecht groeit en maakt een schaalsprong, wat zorgt voor vraagstukken rondom mobiliteit, klimaat, energie en wonen. De ruimtelijke strategie Utrecht (RSU) wordt vernieuwd en nieuwe groeimodellen worden onderzocht. Met Stadsregio van Morgen organiseert Architectuurcentrum AORTA debat en verdieping over de ontwikkelde regionale groeiscenario's en wat die betekenen voor de identiteit van Utrecht. De scenario's worden gebruikt voor werkbijeenkomsten en kritische reflectie. Doel is het agenderen van ruimtelijke kwaliteit, maatschappelijke opgaven en het door de schalen heen denken in nu nog kwantitatief- en technisch gedomineerde discussies. In een interactief programma hebben prikkelende denkers en ontwerpers een verbindende rol. Daarin worden relevante kennisinstellingen meegenomen om nieuwe, ruimtelijk onderbouwde argumenten toe te voegen aan de opgaven waar de stad voor staat. Aorta werkt samen met onder andere de gemeente en de provincie Utrecht, Ministerie van I&W, BNA onderzoek, Vereniging Deltametropool en Universiteit Utrecht.

website

www.aorta.nu