<
toekenningen

Stadstuin Potmarge Leeuwarden

Anne Makkink

€ 25.000

De Potmarge gebied is de groene ader van Leeuwarden en een Rijksmonument. Vanuit de rol als programmamaker van de culturele hoofdstad 2018 heeft Onix architecten samen met Anne Makkink het initiatief genomen om de inrichting van hele gebied aan te pakken en dit te koppelen aan de culturele activiteiten in 2018. Hiervoor hebben ze aan de hand van een spel bestaande ambities en mogelijkheden voor de samenwerking tussen verschillende partijen verkend. Deze verkenning heeft geleidt tot een conceptontwerp dat inspiratie biedt voor de ontwikkeling van gebied als een innovatieve proeftuin. In 2018 willen de initiatiefnemers drietal proefplaatsen in het gebied ontwikkelen waarin de drie thema's Water en energie - technologische innovatie, Leefbaarheid - sociale innovatie en huisvesting, Voedselproductie - klimaatverbetering d.m.v. gezonde voedselproductie centraal staan. Een route door de Stadstuin Potmarge verbindt de verschillende locaties die als podium kunnen dienen voor evenementen en culturele projecten. Bij het Stadslab zijn verschillende organisaties, scholen, bedrijven, instellingen, de overheid en de buurt actief. Ook neemt de gemeente actief deel aan het proces en faciliteert daar waar nodig de ontwikkeling.