<
toekenningen

Stadstuin Potmarge Leeuwarden #2

Gemeente Leeuwarden

€ 25.000

Het Potmarge gebied is de groene ader van Leeuwarden dat een verbindingszone vormt tussen het centrum en de buitenwijken. In dit gebied komen verschillende opgaven samen: klimaatverandering en waterkwaliteit, afnemende kwaliteit van biodiversiteit, maar ook gezondheid en armoede. De gemeente wil een samenwerking starten met diverse stakeholders waaronder de 12 terreineigenaren van de Potmargezone. Daarnaast betrok zij een aantal ontwerpers waaronder Anne Makkink, Alex van de Beld en MAKAN landschapsarchitect. Het team beoogt in een democratisch proces activiteiten te ontplooien om toegankelijkheid en levendigheid van het gebied te verbeteren. Komende jaren wordt concreet gewerkt aan vier onderdelen: ontwikkeling van een centraal wandelpad door het gebied; ontwikkeling en inrichting van een terrein waarop nieuwbouw gaat plaatsvinden; ontwikkeling van het kaatsveld en honden uitlaatveld en als laatste een plan voor jaarprogramma van de Stadstuin. Daarnaast wordt gewerkt aan een lange termijn visie voor het gebied met daarin hoe de stakeholders zich blijven verbinden aan de gebiedsontwikkeling en wat er nodig is om de eerder gestelde doelen te realiseren.

  • Creatieve sessie Stadstuin Potmarge
    Anders werken staat 13 juni 2019 centraal tijdens de Creatieve sessie Potmarge in Leeuwarden. Binnen het ontwikkeltraject Anders werken aan stad, dorp en land van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie zijn de betrokken ondernemers, kennisinstellingen, zorginstellingen en de gemeente bij elkaar voor een dag vol inspiratie, frisse blikken op de toekomst en een nieuwe werkvorm voor samenwerking. Lees hieronder meer over deze creatieve sessie:
    Creatieve Sessie Stadstuin Potmarge