<
toekenningen

VRO open oproepen → Onderzoek

Standsrand als Gezond Publiek Domein

Gemeente Valkenswaard i.s.m. Van Paridon x de Groot, gemeente Eindhoven, gemeente Waalre, provincie Noord-Brabant en TU/e Urban Labs

€ 29.900

Stadsranden dragen in belangrijke mate bij aan de vitaliteit van steden en dorpen. Een groot deel van het stedelijk en dorpse leven speelt zich af in de stadsrand. Toch blijft de functie van de stadsrand als publiek domein onderbelicht; terwijl de stadsrand een belangrijk plek is voor ontmoeting, bijdraagt aan een gezonde leefstijl en aan de ruimtelijke kwaliteit. Dit project richt zich op een betere benutting van de potentie van de stadsrandzone van Eindhoven, Waalre en Valkenswaard.

Dit project is ondersteund vanuit de Open Oproep Vitale steden en dorpen #1.

website

www.valkenswaard.nl