<
toekenningen

Regeling Vormgeving → Startsubsidie

Startsubsidie onderzoek ontwerppraktijk DLAH

Das Leben am Haverkamp

€ 7.500

Modecollectief Das Leben am Haverkamp signaleert een nieuw type praktijk binnen de mode. Das Leben am Haverkamp start een onderzoek waarin het collectief op zoek gaat naar definities en de positionering van modepraktijken zoals hun eigen, die niet gericht zijn op de verkoop van kleding. De hoofdvraag van het onderzoek heeft betrekking op de vorm en plek van een dergelijke praktijk binnen het internationale modeveld. Om kennis te verzamelen nodigt het collectief verschillende experts uit op een atelierbezoek. De uitkomsten van deze bezoeken en gesprekken worden vertaald naar een methodiek voor dergelijke modepraktijken. Deze methodiek wordt vervolgens gedeeld met andere ontwerpers die in een zelfde fase van ontwikkeling zijn via een werkgroep. Deze fase van ontwikkeling wordt ingericht als startsubsidie, waarna in een latere fase de methodiek wordt uitgezet en getoetst in een internationale context.

website

www.daslebenamhaverkamp.com