<
toekenningen

Regeling Vormgeving → Onderzoek

Startsubsidie Vooronderzoek WYSIWYG

Ruben Verkuylen

€ 7.500

WYSIWYG betwijfelt of de conventionele 'cinema-cultuur' vandaag de dag nog toereikend is voor hedendaagse en toekomstige filmmakers en -werken. De ontwerpers willen traditionele vormen van het vertonen van film bevragen en gepaste en alternatieve vormen (her)ontwerpen. Centraal hierbij staat de vraag: hoe kan een alternatieve presentatievorm, ruimte bieden voor film(werken) die binnen de (conventionele) bioscoop en het museum onvoldoende tot hun recht komen? WYSIWYG legt hierbij de nadruk op het (her)vormen van de kijkervaring aan de hand van keuzes in de fysieke vorm. De ontwerpers willen de startsubsidie gebruiken om (voor)onderzoek te doen naar wat deze vooralsnog onbekende presentatievormen(en), omgeving(en), platform(en) of context(en) moeten zijn. Hiervoor gaan ze in gesprek met onder andere kunstenaars, ontwerpers, curators, filmmakers, programmeurs, distributeurs en producenten. Het uiteindelijke doel is door samenwerkingen aan te gaan met disciplines buiten de aangewezen voorbeelden -ontwerpers, architecten en kunstenaars, ten opzichte van filmmakers en programmeurs- presentatievormen te ontwikkelen die nieuwe mogelijkheden bieden.

website

wysiwygcinema.net