<
toekenningen

Deelregeling Activiteitenprogramma's → Activiteitenprogramma

Stedelijk Museum Breda

€ 80.000

In 2017 fuseert MOTI met het Breda's Museum tot een nieuw museum, dat beeldcultuur en historisch erfgoed samenbrengt in Breda. Het Stedelijk Museum Breda beoogt in de programmering verbindingen te leggen tussen heden en verleden, met een blik op de toekomst. Leidraad hierin is het signaleren en duiden van ontwikkelingen in de actuele beeldcultuur. Het jaarprogramma 2017 omvat twee tentoonstellingen: 'Beeld van de Macht' en 'Altijd in Beeld', een interactieve leeromgeving over beeldtaal genaamd 'Hello', een cross-mediaal programma 'Innovatieve Stad' en het online museum en platform 'Beeldragers'. Binnen de verschillende programmaonderdelen is een verdiepend randprogramma opgenomen voor diverse doelgroepen, met onder andere lezingen, masterclasses, debatten, expertmeetings, rondleidingen, presentaties en specifiek aanbod voor het onderwijs. Tevens heeft het museum de ambitie om jonge makers en kunstenaars actief te betrekken in projecten middels het geven van opdrachten en door samenwerkingen aan te gaan met verschillende (onderwijs)partners. Op deze manier hoopt zij te fungeren als een platform voor talentontwikkeling en de kwaliteit van het makersklimaat te stimuleren. Het programma wordt voorbereid in de periode vanaf medio december tot en met maart 2017 en wordt gerealiseerd vanaf eind maart 2017, als het museum na enkele aanpassingen in het huidige museumgebouw weer open gaat voor publiek. Online blijft het museum doorlopend actief.

website

stedelijkmuseumbreda.nl