<
toekenningen

Deelregeling Meerjarige programma's 2017-2020 → Programma

STEIM - 2017-2018

€ 600.000

STEIM biedt sinds haar oprichting in 1969 ruimte aan makers en muzikanten die onder meer onderzoek doen op het gebied van geluid, muziek en technologie en die experimentele nieuwe instrumenten ontwikkelen. Het lab vormt de spil tussen verschillende disciplines waarin makers en kennis aan elkaar worden gekoppeld. STEIM werkt samen met tal van lokale en internationale partners waaronder veel makers, festivals, instellingen en podia als Muziekgebouw aan 't IJ, Waag Society, Sonic Acts en het platform voor werkplaatsen Topgemaakt. In het voorgestelde programma voor 2017-2020 verlegt STEIM de nadruk van elektronische live performance naar geluidskunst, omdat de organisatie opmerkt dat er momenteel meer vernieuwing plaatsvindt vanuit de crossovers tussen muziek en kunst dan in de muziek zelf. De missie van STEIM wordt vertaald naar drie hoofdtaken: onderzoek, talentontwikkeling en presentatie. Het onderzoek vindt plaats in verschillende domeinen en langs verschillende onderzoekslijnen. Artistiek onderzoek binnen de kunsten richt zich onder meer op de fysieke ruimte als context voor geluid en muziek en het creëren van digitale akoestische objecten. In het kader van maatschappelijk georiënteerd onderzoek worden muziekinstrumenten voor de zorgsector ontwikkeld en wordt gekeken naar de vernieuwing van het muziekonderwijs op middelbare scholen. Voor onderzoek in relatie tot de wetenschap participeert STEIM in onderzoeksprojecten van de Europese Unie en is STEIM zelf onderwerp van onderzoek vanuit een historisch perspectief. Op het gebied van talentontwikkeling zijn relaties aangegaan met verschillende Nederlandse kunst- en muziekopleidingen, worden studenten ontvangen en vinden jaarlijks verschillende residencies plaats. Tot slot worden de mogelijkheden voor een vaste presentatieplek voor geluidskunst onder de naam 'TONE' verkend.

website

steim.org