<
toekenningen

Deelregeling Activiteitenprogramma's → Activiteitenprogramma

Stichting AIR, Rotterdam

€ 76.000

AIR organiseert in Rotterdam diverse activiteiten die het debat over architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur stimuleren. Het programma bestaat uit drie delen: een meerjarig woonprogramma, een meerjarig Fieldlab Social Resilience en een debatprogramma. De stad heeft volgens AIR een traditie te verdedigen als het gaat om conceptuele vernieuwing in de woningbouw en de betaalbaarheid voor zo veel mogelijk mensen. Het woonvraagstuk behandelt AIR in termen van de resilience strategie van de stad. Binnen het woonprogramma organiseert AIR ontwerpateliers, een conferentie en een debatprogramma. In samenwerking met Veldacademie werkt AIR in het meerjarige fieldlab aan de koppeling van stadsontwikkeling en maatschappelijke ontwikkeling. AIR onderzoekt hoe te bouwen aan de gezonde, inclusieve stad, ook in termen van vernieuwende architectuur en stedenbouw. Tevens organiseert AIR het komende jaar onder meer debatten rondom gebiedsontwikkelingen als Feyenoord City en de Rijnhaven.

website

www.airrotterdam.eu