<
toekenningen

Deelregeling Activiteitenprogramma's → Activiteitenprogramma

Stichting Baltan Laboratories, Eindhoven

€ 56.000

In 2018 onderzoekt Baltan Laboratories de uitdagingen, beloftes, dromen maar ook de valkuilen van de eenentwintigste eeuw. Baltan viert in 2018 haar 10-jarig jubileum met experiment, R&D, cross-over programma's, onderzoek en events waarbij de ontwikkelingen binnen het maatschappelijke, technologische en het artistieke domein de basis vormen om tot nieuwe inzichten te komen. Het programma bestaat uit drie thema's. Ten eerste sociale innovatie waarbij nieuwe perspectieven door transculturele samenwerking worden ontwikkeld. Ten tweede het thema Economia: een onderzoek naar alternatieve economie en (inter)menselijke transactie. Ten slotte Hack the Body waarbij de relatie tussen mens, lichaam en technologie centraal wordt gesteld. Het programma bestaat onder meer uit activiteiten zoals het Speculative Neo-Futurist Dinner, een Onderzoeks- en ontwikkeltraject voor een geur- en geluidservaring, het Frankensteinsymposium en een field trip gericht op nomadische culturen.

website

baltanlaboratories.org