<
toekenningen

Deelregeling Activiteitenprogramma's

Stichting CASA, Centrum voor Architectuur en Stedenbouw Arnhem

€ 45.000

CASA organiseert activiteiten in Arnhem en de regio waarmee zij de stedelijke en landschappelijke ontwikkelingen zichtbaar en bespreekbaar wil maken. In het jaarprogramma met de titel CASA VISTA staat de ontwikkeling van Arnhem op de lange termijn centraal. Het programma bestaat in 2018 onder andere uit de volgende onderdelen: CASA colleges, energy en klimaat cafés, de jaarlijkse architectuurprijs en een publicatie. De tien CASA-collegeavonden zijn opgezet volgens een vaste format. Na een introductie die de avond koppelt aan de ontwikkeling van Arnhem geeft een expert een verdiepende lezing. Vervolgens bespreekt men de betekenis hiervan voor Arnhem met lokale sleutelfiguren en het publiek.

website

www.casa-arnhem.nl