<
toekenningen

Deelregeling Activiteitenprogramma's → Activiteitenprogramma

Stichting Sense of Place, Holwerd

€ 41.992

Sense of Place ontwikkelt langs de Waddenkust een programma op het gebied van culturele landschapsontwikkeling. Zij richt zich daarbij op drie onderwerpen, de gevolgen van klimaatverandering, de noodzaak te investeren in leefbaarheid en de aandacht voor ruimtelijke kwaliteit. Het programma is in 2018 onderdeel van Leeuwarden-Fryslan 2018 (culturele hoofdstad). Belangrijkste onderdelen van het programma zijn: een atelier waarin Sense of Place samen met de gemeenschap werkt aan oplossingen voor klimaatverandering. Dit resulteert in een tentoonstelling; Een cultureel programma bij de internationale conferentie over de Wadden; Expertmeetings en activiteiten gericht op verspreiding kennis; Ontwikkeling van een landschapsvisie Waddenkust door Adriaan Geuze. De aanvrager werkt hierin samen met ministeries, provincies, gemeenten, burgers en kunstenaars.

website

www.sense-of-place.eu