<
toekenningen

Deelregeling Activiteitenprogramma's → Activiteitenprogramma

Stichting Zone2Source, Amsterdam

€ 60.000

Platform Zone2Source presenteert in en rondom het glazen paviljoen in het Amstelpark projecten en artistieke onderzoeken die de relatie tussen mens, technologie en natuur centraal stellen. Zone2Source onderzoekt in 2018 het thema Anthropoceen. Voor het programma zijn drie inhoudelijke lijnen geformuleerd. Ten eerste Techno-Ecologies. Ten tweede Living in the Big Mesh; hoe leven we samen met andere soorten binnen een complexe ecologie? En tenslotte Land Art in/and Anthropocene over alternatieve relaties tot land. Elke programmalijn bestaat uit enerzijds publieke activiteiten, zoals tentoonstellingen, workshops en excursies en anderzijds een kennisprogramma met residencies, debatten en expert meetings.
Zone2Source werkt onder meer samen met organisaties zoals De Waag, FoAM lab, Land Art Contemporary, Botanische Tuin Zuidas, het Instituut voor Natuureducatie, het buurtcentrum Buitenveldert, Artis en Transnatural.

website

zone2source.net