<
toekenningen

Regeling Digitale cultuur → Startsubsidie

Story-based research on cryptoart

Third Eye Media

€ 7.500

'Story-based research on cryptoart' is een project van Pablo Nuñez en Bram Loogman. Doel is het huidige landschap van de zogenaamde cryptoart te verkennen door het munten van de eerste serie experimentele films van Jan Bot, een eerder project van Nuñez en Loogman. Via een op verhalen gebaseerde onderzoeksmethodologie (Mark Lee Hunter) duiken Nuñez en Loogman in de wereld van blockchain, NFT's, digitaal activisme en 'crypto-frenzy'. Wat zijn de echte drijfveren achter NFT-verzamelen? Hoe gaan spelers in deze scene om met de eco-catastrofale termen waarin dit medium is opgericht? Hoe kunnen we ons een toekomstscenario voorstellen waarin de huidige opwinding over cryptoart de sociaaleconomische status van creatieve werkers ten goede kan komen op manieren die gunstig zijn voor de hele gemeenschap? Nuñez en Loogman gaan tijdens de startfase experts interviewen en getuigenissen verzamelen van belanghebbenden in onder meer de Nederlandse creatieve industrie. Bevestigde samenwerkingspartner is EYE.

website

thirdeyemedia.productions