<
toekenningen

Deelregeling Architectuur → Onderzoek

Strange Glow

James Beckett

€ 7.500

Voortbordurend op de techniek die architectuurmusea hanteren, waarin wordt gewerkt met 1:1 reproducties van historische gebouwen, wil James Beckett een collectie geveldetails produceren van bijzondere gebouwen. De selectie van details wordt gebaseerd op de uniciteit of de historische relevantie van het gebouw of detail. Deze selectie wordt aangevuld met enkele voorbeelden die minder voor de hand liggen. De collectie als geheel dient een alternatieve blik te bieden op de gebouwde omgeving. Met het project wil Beckett zowel de techniek van het reproduceren bestuderen als ook een nieuwe techniek voor reproductie onderzoeken aan de hand van moderne technieken. Hiervoor is de samenwerking gezocht met ETH Zürich, die veel kennis in huis heeft op het gebied van fotogrammetrie, en de TU Delft met expertise op het gebied van 3D printen. Dit samenwerkingsverband dient te leiden tot een moderne tool set voor architectonische reproducties. Naast het technisch onderzoek zal de aanvrager in samenwerking met Mari Lending en Tony Chakar een historisch en theoretisch onderzoek uitvoeren naar de implicaties van de reproductie van architectuur door de eeuwen heen. De serie objecten en het wetenschappelijk onderzoek vormt samen de input voor een tentoonstelling wat in een vervolgtraject zal worden opgezet. Hiervoor zal nauwe samenwerking worden gezocht met de curatoren en een tentoonstellingsontwerper.

website

www.jamesbeckett.tk