<
toekenningen

Deelregeling Meerjarige programma's 2017-2020 → Programma

STRP 2019-2020

€ 250.000

Onder voorwaarde toegekend, € 125.000 per jaar gedurende twee jaar

STRP Biënnale is één van de grootste indoor kunst- en technologiefestivals van Europa. STRP wil bijdragen aan de talentontwikkeling van nationale en internationale makers door middel van haar rol als (co)producent. Door de professionele inhoudelijke en technische begeleiding bij de ontwikkeling van nieuw werk en het distribueren van dat werk weet STRP veel makers aan zich te binden. Met de komst van directeur Ton van Gooi gaat de organisatie een nieuwe fase in. In de periode 2019-2020 wil STRP zich herdefiniëren en opnieuw positioneren richting een platform met een doorlopend meerjarig programma. Hiermee beoogt de organisatie haar aanwezigheid en zichtbaarheid in Eindhoven en rest van Nederland te vergroten. STRP zoomt de komende jaren verder uit en verlegt de focus van de (creatieve) technologie naar meer maatschappelijke thema's en de rol en impact van kunst en technologie daarbinnen. Het vertrekpunt van het programma 2019-2020 is 'kritisch optimisme'. STRP wil als gids fungeren en haar publiek meenemen in de zoektocht naar antwoorden op essentiële vragen voor onze huidige samenleving. De activiteiten omvatten een Festival XL (tien dagen) en een Festival L (vier dagen). Naast deze festivals zullen kleinere STRP events geprogrammeerd worden. Ook zal STRP regelmatig aanhaken bij grotere, stedelijke evenementen als Glow, DDW en Emoves en zullen STRP Scenario-avonden een opmaat gaan vormen naar de conferentie tijdens de STRP Festivals. Met STRP Share biedt de organisatie een educatief en participatief programma, toegesneden op specifieke doelgroepen van jong tot oud. De leerlijnen komen tot stand in samenwerking met de doelgroep, onderwijsinstelling of kennisinstituut. STRP werkt samen met verschillende lokale en nationale partners uit de cultuursector, onderwijs, overheid en bedrijfsleven.

website

strp.nl