<
toekenningen

Regeling 1- en 2-jarig Activiteitenprogramma → 1-jarig Activiteitenprogramma 2021

STRP 2021

Stichting STRP

€ 100.000

Stichting STRP profileert zich met een focus op digitale cultuur en vraagt aan voor een programma met een festival als hoogtepunt. STRP formuleert als haar missie als volgt: 'Met publiek, kunstenaars, ontwerpers en denkers een open dialoog op zetten over de relatie tussen de mens, experimentele technologie, de samenleving en de toekomst. STRP kijkt open en met een kritisch optimistische houding naar de toekomst, in plaats van negatief of cynisch te reageren. STRP ontwikkelt toekomstgerichte scenario's en is daarmee een antidotum tegen nostalgie.' In 2019 is STRP een transitie gestart van tweejaarlijkse biënnale naar het uitvoeren van een doorlopend programma.

Het activiteitenprogramma van 2021 heeft als werktitel We All Are Asteroids. Hierin stelt STRP de volgende vragen centraal: 'Hoe kunnen we nieuwe vormen van collectiviteit ontwikkelen, hoe kunnen we betere individualisten worden die dienend zijn aan het collectief? Welke rol speelt technologie daarin? Wat zijn de voorwaarden voor collectiviteit? Hoe solidair zijn we als het coronavirus naar de achtergrond verschuift, hoe solidair waren we eigenlijk vóór de crisis?'
STRP stelt dat door de coronacrisis is dit spanningsveld tussen individualiteit en collectiviteit enkel actueler en urgenter geworden.

Het programma bestaat uit verschillende soorten activiteiten. STRP Expositie 2021 omvat 13 werken, waarvan ongeveer de helft door STRP is ge(co)produceerd. De selectie van de werken vindt plaats door STRP's eigen curatoren. Het sinds 2019 ingestelde Curatorial Team dat jaarlijks wisselt van samenstelling. In het team worden curatoren opgenomen met een internationaal profiel om het bereik van zowel het festival als de poule van mogelijke kunstenaars te verbreden. Twee van de werken worden via de door STRP ingestelde Award for Creative Technology geselecteerd. Deze award staat middels een open call open voor deelnemers uit de gehele wereld.

STRP Scenario is een serie publieke gesprekken waarin met verschillende gastsprekers de ethische vragen besproken worden die technologisering van de samenleving met zich meebrengt. STRP beoogt hierin een diverse groep sprekers voor aan te trekken uit Azië, Afrika, Noord-Amerika en Europa. Hiermee wordt een inhoudelijke aanloop genomen richting het festival en wordt er na het festival door gepraat. Met het onderdeel Pop-Ups manifesteert STRP zich bij twee andere events om zo een nieuw publiek te bereiken. Tevens organiseert STRP in samenwerking met partners zoals Emover en Muziekgebouw, een muziek- en performance programma. Tot slot is er een educatief programma dat zich richt op MBO, HBO en VO studenten die middels 40 activiteiten voor, tijdens en na het festival met STRP in contact komen.

website