<
toekenningen

Studio Strak Plan - Aan de Buurt - De Zuiderpassage, 's-Hertogenbosch

Studio Strak Plan was finalist bij een prijsvraag van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, waarin werd gevraagd innovatieve concepten aan te dragen voor de revalidatie van winkelstrips in wederopbouwwijken. Het concept 'De Corporatie van leegstand' biedt de mogelijkheid om samen met pandeigenaren en omwonenden invullingen te vinden voor deze centra. Tijdelijke bottom-up initiatieven fungeren daarbij als katalysator voor een gefaseerde transformatie. Deze aanpak wil Studio Strak Plan concreet in 'De zuiderpassage' in Den Bosch testen. Samen met stakeholders en vanuit belanghebbenden worden de behoeftes van de betrokkenen geïnventariseerd en scenario's ontwikkeld die bijdragen aan het verhogen van de levendigheid en kwaliteit van het winkelcentrum. Samen met studenten van de Avans Hogeschool voert Studio Strak Plan een ontwerpend onderzoek uit. In dit project wordt onder andere samen gewerkt met de gemeente Den Bosch, provincie Noord Brabant, ondernemers en het Bosch Architectuur Initiatief (BAI). Een Publicatie over de resultaten en de opgedane kennis zal worden gepresenteerd tijdens de dag van de architectuur in 2016.