<
toekenningen

Deelregeling Architectuur → Festival

SUGAR FACTORY

The Sugar Factory

€ 45.725

Het Sugar Factory project is een vier maanden durend festival dat zal plaatsvinden op het terrein van de voormalige SuikerUnie fabriek in Groningen. Het project vormt een doorontwikkeling op het Farm of the World initiatief van Claudy Jongstra en is onderdeel van Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018. In het festival staan de disciplines textielontwerp, gastronomie, productvormgeving, mode en architectuur centraal. De initiatiefnemer vraagt subsidie aan voor de architectuurprojecten, die betrekking hebben op het ontwerp van de buitenruimte en op het ontwerp van een brug tussen het SuikerUnie-terrein en de naburige wijk Vinkhuizen. Het eerste project moet in relatie staan tot het inhoudelijke programma van het festival en de productie van grondstoffen voor het onderzoekslaboratorium faciliteren, het tweede project moet een duurzaam onderdeel worden van de toekomstige ontsluiting van het terrein. Het programma wordt uitgevoerd in de vorm van een matchmaking traject, waarin vijf talentvolle architecten en landschapsarchitecten aan ervaren bureaus worden gekoppeld om onder begeleiding aan de opgaven te werken. De ervaren bureaus worden daarin ondersteund door Jorn Konijn, curator van het festival. Voorafgaand aan dit traject voert Crimson Architectural Historians een voorstudie uit. Verder zullen diverse belanghebbende partijen zoals de provincie, de gemeente, de beheerder en ontwikkelaar van het terrein en lokale debatcentra bij het project worden betrokken.