<
toekenningen

Suikerwerken: voorbij de tijdelijkheid

Ploeg id3 B.V.

€ 21.375

Sinds 2015 is Ploeg id3 actief als beheerder en tijdelijk ontwikkelaar van De Suiker: het voorste deel van het voormalige Suiker Unie terrein in Groningen. Dit terrein biedt ruimte voor creatieve bedrijven, duurzame ondernemingen en evenementen. Het stadslab wil zich in de komende periode richten op de vraag hoe ze om moeten gaan met de gespannen relatie tussen de korte en lange termijn van ontwikkelingen op het terrein. Hoe kan het stadslab borgen dat de opgebouwde waarde van tijdelijke interventies programmatisch en ruimtelijk doorwerkt, ook nadat de periode van tijdelijkheid verstreken is? Om hier een antwoord te vinden organiseert Ploeg id3 drietal activiteiten: een Suikerfeest, een Suikerworkshop en een Suikersymposium. Het Suikerfeest is een evenement voor alle Groningers waarin alle initiatiefnemers van het Suiker Unie terrein een podium krijgen. Tijdens het Suikerworkshop dragen alle initiatiefnemers een casus aan en zullen gezamenlijk tot één breed gedragen initiatief komen die bijdraagt aan ruimtelijke en programmatische ontwikkeling van het gebied. Tot slot wordt een Suikersymposium georganiseerd met een focus op kennisdeling en reflectie op de vraagstukken in het gebied.

website

www.ploegid3.nl