<
toekenningen

Regeling Architectuur → Tentoonstelling

SuperWest 2000-2021

Stichting Van Eesterenmuseum

€ 25.000

Het Van Eesterenmuseum focust op de idealen van de wederopbouwtijd, het leven in de jaren '50 en nieuwe stedelijke opgaven in het Amsterdamse stadsdeel Nieuw-West. In het project SuperWest 2000-2021 (SW), de stedelijke vernieuwing in super divers Nieuw West wil ze het proces van hedendaagse stadsvernieuwing in kaart brengen.

website

vaneesterenmuseum.nl