<
toekenningen

Deelregeling Digitale cultuur → Startsubsidie

Survival in the age of fake news

Jonas Lund

€ 7.500

Jonas Lund en Alexandra Pirici vragen een startsubsidie aan voor het voortraject van de role playing game 'Survival in the age of fake news'. De makers hebben de ambitie om op een kritische wijze de speler te confronteren met realiteit en verbeelding in tijden van zogenaamde post-waarheid. Hierbij wordt gamification ingezet als leerstrategie en als tool om nieuwe scenario's en werelden te verbeelden. Het platform is zowel online als offline bespeelbaar. Lund en Pirici beogen met de startsubsidie het idee uitgebreid te onderzoeken en een serie prototypes van de game te ontwikkelen. Tussentijdse resultaten zullen gepubliceerd worden op een website die tevens ruimte biedt aan het publiek om in gesprek te gaan met de makers. Daarnaast zal er een reader ontwikkeld worden in de vorm van een productieplan.