<
toekenningen

Regeling Digitale cultuur → Startsubsidie

Sylla

Philth Haus

€ 7.500

'Sylla' is onderdeel van het kunstcollectief Philth Haus dat zich bezighoudt met twee centrale vragen: wat betekent het om een menselijk persoon te zijn? En wat betekent het om een jong meisje te zijn binnen westerse economische systemen? Sylla is gedeeltelijk gehuisvest in een systeem van kunstmatige intelligentie. Haar identiteit onderzoekt de 'uncanniness' van menselijkheid en gender. Sylla wil verder worden verrijkt door samen te werken met experts op het gebied van computerprogrammering, somatische therapie, genderlinguïstiek en omgevingsintegratie via licht en geluid. Deze verkenningen zullen uitmonden in een tentoonstelling die fysiek en virtueel plaatsvindt in 2022. Uitbreidingen naar nieuwe media, zoals afbeeldingen gegenereerd door AI-programma's, zullen aan haar vele vormen worden toegevoegd. Sylla hoopt een publiek te bereiken dat groot genoeg is om impact te hebben op de manier waarop het Nederlandse publiek ideologieën afdwingt rond wat zowel gender als menselijkheid moeten betekenen. Sylla belichaamt beide identiteiten, waardoor ze een vruchtbaar middel is om aannames die worden gedaan in twijfel te trekken.

website

philthaus.com