<
toekenningen

Regeling Digitale cultuur → Startsubsidie

Synescape

Ivano Salonia

€ 7.475

'Synescape' is een interactieve VR-installatie over synesthesie – een neurologische conditie waarin een bepaald type van sensorische input automatisch leidt tot de activatie van een ander zintuig. Als een specifieke vorm van synesthesie, ervaren mensen met chromesthesie geluid als kleur of figuur. In 'Synescape' verplaatst de gebruiker zich in aan avatar in een abstracte virtuele wereld, waarin geluid hoor- en tastbaar is. Tijdens de ervaring kan de avatar de soundscape beïnvloeden door te interacteren met de virtuele objecten. Het projectteam bestaat uit Ivano Salonia (VR artist/componist), Ruud op den Kelder (creative developer en AV artiest) en Daniel Doornink (consultant-producer). De startsubsidie is onder meer bedoeld voor het verdiepend onderzoek naar synesthesie en het ontwikkelen van een proof of concept.