<
toekenningen

Regeling Vormgeving → Startsubsidie

Synthesis

Loes Verstappen

€ 7.500

Met 'Synthesis' wil initiatiefnemer Loes Verstappen haar expertise als grafisch vormgever bundelen met haar theoretisch specialisme om als bemiddelaar tussen wetenschap en publiek op te treden. De aanvrager streeft naar een vernieuwende vorm van kennisdeling en -ontsluiting waarin schrijven, redactionele vormgeving en publiceren centraal staan. Ze wil de manier waarop academische kennis doorgaans gedeeld wordt doorbreken. In samenwerking met alumni en professionals uit de wetenschap, het literaire veld en de creatieve industrie worden op basis van scripties van jonge wetenschappers nieuwe teksten geproduceerd.

website

www.loesverstappen.nl