<
toekenningen

Regeling Vormgeving → Startsubsidie

Systematic storytelling for complex narratives

The World as Flatland

€ 7.500

Gerlinde Schuller wil een interactief webplatform voor onderzoeksjournalistiek ontwikkelen. Op het platform wil Schuller met een mix van methoden uit information design, systematic- en visual storytelling experimenteren. Het doel is om nieuwe, niet-lineaire en netwerkachtige vertelformats te creëren en een combinatie van archiefstructuren en verhaaltechnieken te gebruiken. Met de startsubsidie onderzoekt Schuller hoe het platform er inhoudelijk, visueel en technisch uit zou kunnen zien. Omdat het gebruik van content van een redactie in dit stadium volgens de ontwerpster de experimentele aanpak zou beperken, zal het prototype gevuld worden met inhoud van Schullers eigen journalistieke onderzoeksproject 'The dream of leaving – The slow depopulation of Eastern Europe', waarin de toenemende scheiding tussen Oost- en West-Europa in de afgelopen 150 jaar uiteen wordt gezet. In samenwerking met een software engineer zal Schuller het prototype bouwen en onderzoeken in hoeverre hieruit een functioneel web template kan ontstaan. Met het prototype wil Schuller samenwerkingspartners in de media benaderen om het template als product verder te onderzoeken en ontwikkelen.

website

www.theworldasflatland.net