<
toekenningen

't Lab van Weert

Gemeente Weert

€ 25.000

Weert is een van de weinige gemeenten in Limburg met een (bescheiden) groei. 't
Lab van Weert wil samen met diverse doelgroepen werken aan opgaven rondom het
verbeteren van de imago van de stad. Samen met lokale stakeholder pakt het Lab
van Weert diverse ruimtelijke en maatschappelijke vraagstukken aan door
experimenten op te starten. Per experiment benadert het lab ontwerpers en
creatieve, lokale ondernemers en organisaties, start-ups, inwoners en stadmakers
om zich aan te sluiten. Dat doet het lab vanaf een centrale plek in de binnenstad,
namelijk in Cwartier, waar vele andere startende ondernemers gehuisvest zijn. Het
kernteam van het stadslab bestaat uit een extern projectleider en twee ambtenaren
van de Gemeente Weert.

  • Anders Werken in Weert
    Op 25 juni stond het Stadspark Weert in de schijnwerpers. Als onderdeel van het ontwikkeltraject Anders werken aan stad, dorp en land van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie werkte de gemeente Weert samen met lokale creatieve ondernemers en relevante stakeholders aan een spannende kans voor de stad. Edwin van Uum en Jana van Hummel van bureau UUM en Jop Japenga van Afdeling Buitengewone Zaken (A/BZ) organiseerden samen met 't Lab van Weert een inspiratiedag voor de 'gebiedsbranding' van het park. Doel van de dag was op een co-creatieve manier te werken aan de betekenisgeving van het park.
    Meer informatie over de dit experiment vind u hier: Anders Werken in Weert
  • Het creëren van een openbare plek in Weert
    We vroegen vlogger Lieke van den Boogaard van My Daily Shot of Culture verslag te doen van deze bijeenkomst. Bekijk hieronder de vlog: