<
toekenningen

't Lab van Weert

Gemeente Weert

€ 25.000

Gemeente Weert zet een stadslab op om diverse doelgroepen te betrekken bij het aankaarten en aanpakken van opgaven rondom het verbeteren van de imago van de stad, leegstand en vergrijzing in het centrum. Deze doelgroepen bestaan uit kunstenaars en creatieve, lokale ondernemers en organisaties, start-ups, studenten, statushouders en asielzoekers. Het kernteam van het stadslab bestaat uit een extern projectleider en twee ambtenaren van de Gemeente Weert. In de komende drie jaar wil de gemeente binnen de setting van het lab een aantal culturele projecten opzetten om ondernemerschap te stimuleren en innovatieve oplossingen voor de opgaven in Weert te bevorderen. Om te beginnen stelt de gemeente een leegstaand winkelpand in het centrum ter beschikking als tijdelijke presentatieruimte waar de resultaten van culturele projecten kunnen worden getoond.