<
toekenningen

't Lab van Weert

Gemeente Weert

€ 25.000

Weert is een van de weinige gemeenten in Limburg met een (bescheiden) groei. 't
Lab van Weert wil samen met diverse doelgroepen werken aan opgaven rondom het
verbeteren van de imago van de stad. Samen met lokale stakeholder pakt het Lab
van Weert diverse ruimtelijke en maatschappelijke vraagstukken aan door
experimenten op te starten. Per experiment benadert het lab ontwerpers en
creatieve, lokale ondernemers en organisaties, start-ups, inwoners en stadmakers
om zich aan te sluiten. Dat doet het lab vanaf een centrale plek in de binnenstad,
namelijk in Cwartier, waar vele andere startende ondernemers gehuisvest zijn. Het
kernteam van het stadslab bestaat uit een extern projectleider en twee ambtenaren
van de Gemeente Weert.

website

www.facebook.com