<
toekenningen

Regeling Architectuur → Startsubsidie

Tactical light-interventions in urban nightscapes

Bureau Buitendienst

€ 7.227

In het project 'Tactical light interventions in urban nightscapes' onderzoekt Bureau Buitendienst, met behulp van tijdelijke lichtinterventies, de invloed van licht op de beleving van de publieke ruimte in het donker.
Verlichting bepaalt voor een groot deel de kwaliteit van publieke plekken wanneer het donker wordt. Deze plekken kunnen dankzij verlichting ook in het donker met een groter gevoel van veiligheid worden gebruikt. Volgens de aanvrager is er echter nog weinig bekend over de manier waarop verlichting de ervaring van de stad beïnvloedt. Met behulp van tijdelijke interventies wil ze de kennis over de wisselwerking tussen licht en beleving uit theaters en evenementen toepassen op de stedelijke omgeving. De startfase begint met een literatuurstudie naar de relatie tussen lichtontwerp en de fysieke omgeving. Vervolgens wordt een onderzoeks- en evaluatiemethode geselecteerd voor het onderzoeken van effecten op ervaringen aan de hand van de interventie. Uiteindelijk wordt op één locatie in Groningen in drie ontwerpcycli een prototype voor een lichtinterventie ontwikkeld, getest en verbeterd. Het onderzoek leidt tot evidence-based lichtinterventie methodes in de openbare ruimte, een manifestatie in de stad Groningen, een publicatie in het online magazine van Platform GRAS en een nachtwandeling en presentatie voor beleidsmakers, kunstenaars, lokale partners en geïnteresseerden. Voor dit project wordt samengewerkt met kunstcollectief WERC en de gemeente Groningen.

website

www.bureaubuitendienst.com