<
toekenningen

Regeling Vormgeving → Publicatie

Tailors and Wearers

Ella Broek

€ 28.694

De publicatie 'Tailors and Wearers' gaat in op de techniek en de beleving van Surinaams-Creoolse klederdracht door de bril van ambacht, modevormgeving en erfgoedstudies. Onderzoeker en ontwerper Ella Broek, fotograaf Michelle Piergoelam en koto- en angisa-expert Jane Stjeward-Schubert brengen hiermee de gelaagdheid van Surinaams-Creoolse klederdracht in kaart. Speciale aandacht gaat hierbij uit naar de transformatieve kwaliteit van klederdracht en de rol die kleding speelt bij de constructie van subjectiviteit. De resultaten van het vooronderzoek, dat met behulp van een startsubsidie is uitgevoerd, worden uitgewerkt tot verhalende portretten, beschouwende essays en een aantal handleidingen. Een klankbordgroep van expert-makers ondersteunt op het gebied van de technische aspecten van vervaardiging en maakt instructies die worden vertaald naar handleidingen en patronen. Het boek wordt in de week van Keti Koti 2022 gepresenteerd in het Wereldmuseum in Rotterdam, dat tevens partner is in de organisatie van een gezamenlijk symposium rondom het thema. Naast de totstandkoming van de publicatie en het symposium wordt in het kader van 'Tailors en Wearers' een kenniswerkgroep opgezet waarmee ook op de langere termijn met een artistiek en makend proces een bredere groep geïnteresseerden wordt betrokken bij deze vorm van materieel en immaterieel Surinaams-Creools erfgoed.

website

www.tailorsandwearers.com