<
toekenningen

Regeling Vormgeving → Onderzoek

Taxonomic Ambiguity

JAG

€ 28.209

Onder de titel 'Taxonomic Ambiguity', onderzoekt ontwerper, Juan Arturo Garcia Gonzalez (JAG), de politiek achter de taal waarmee over ecologische kwesties wordt gesproken. Daarbij focust Gonzalez op de manieren waarop die taal zich verhoudt tot kolonialisme, exploitatie en 'epistemic extractivism'. Het doel van het onderzoek is om een beter begrip te krijgen van belangrijke complexe zaken die vaak gereduceerd worden tot 'piece-meal ideas' en erin falen om het overstijgend bereik van hedendaagse, transnationale issues te vertegenwoordigen. Gonzalez past een multidisciplinaire en -perspectieve methodologie toe die gericht is op vier uitkomsten, een para fictieve film, een speculatief lettertype, een verhalende techno soundtrack en een digitaal online archief. Het project dient een gesprek te starten tussen verschillende partijen die normaliter niet in aanraking met elkaar komen en een brug te slaan tussen domeinen als botanie, biologie, sociologie en critical theory. De samenwerkingspartners bestaan uit muziekproducenten, type designers, sociologen, schrijvers en biologen uit Nederland en Mexico. Met het project beoogt Juan Arturo Garcia Gonzalez bij te dragen aan onderzoek analyse en reflectie door een nieuw, rijker en complex begrip te creëren van belangrijke actuele onderwerpen en onze omgang daarmee.

website

j-a-g.net